STROKE REHABILITATION with SPIDER THERAPY

Effectiveness confirmed by thousands of patients from around the world.

Rehabilitacja po udarze mózgu w Centrum Norman, to programy terapeutyczne maksymalnie nastawione na usprawnienie pacjenta. Od 25 lat organizujemy turnusy usprawniające z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem.

Doświadczenia naszego wykwalifikowanego personelu są dowodem na to, że wczesna i specjalistyczna rehabilitacja po udarze mózgu, to szansa na lepszy komfort życia poprzez częściowe lub całkowite zniwelowanie jego skutków.

Wielokrotnie potwierdzona skuteczność w rehabilitacji osób po udarze mózgu w naszym ośrodku, to dowód na duże szanse w powrocie do zdrowia i nadzieja dla osób dotkniętych udarem na odzyskanie sprawności.

Domowa atmosfera, którą tworzymy, pozwala czuć się swobodnie i komfortowo, dzięki czemu nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny z częścią mieszkalną daje poczucie bezpieczeństwa oraz namiastki rodzinnego domu. Unikamy szpitalnego charakteru, dzięki czemu pacjenci czują się swobodniej, a rehabilitacja przebiega sprawniej.

Naszą domeną jest maksymalna indywidualizacja terapii. W połączeniu z oryginalnym urządzeniem pionizującym PAJĄK, pozwala nam na maksymalne wykorzystanie potencjału każdego pacjenta.

Wiemy jak ważne jest wsparcie po udarze mózgu, dlatego bliskie osoby mogą przyglądać się rehabilitacji, zadawać pytania terapeutom i uczyć postępowania z pacjentem.

INDIVIDUAL REHABILITATION PLAN

The Clinic offers the 4,6 and 8 weeks rehabilitation sessions (six days of exercises in a week and one-day of rest). The patient is treated approximately 220 minutes a day, depending on the abilities of the patient. The treatment is preceded by a detailed medical examination.

Individual therapy: massage, soft tissue and joint mobilization, stretching, strengthening, range of motion exercises, activities of daily living training, balance and coordination activities, gait training, 60 to 120 minutes of exercises in the SPIDER equipment.

Therapy provided by experienced professional physical therapists speaking English.

CO NAS WYRÓŻNIA

Od 2 do 4 wykwalifikowanych terapeutów na 1 pacjenta.
Współpraca doświadczonego zespołu specjalistów pozwala osiągnąć lepsze rezultaty w rehabilitacji po udarze mózgu.

Pracujemy z pacjentem „face to face”.
Na sali rehabilitacji znajduje się terapeuta, pacjent i osoba bliska. Gwarantujemy wyłącznie indywidualne zajęcia.

Rehabilitujemy na urządzeniu PAJĄK.
Włączenie do rehabilitacji metodologii „SPIDER THERAPY”, pozwala poczuć się pacjentowi pewniej i przyspieszyć leczenie.

Tworzymy indywidualne plany terapeutyczne.
Każdy pacjent ma inne potrzeby, dlatego przygotowując program terapeutyczny podchodzimy bardzo indywidualnie.

Aż 3,5 godzinny dziennie indywidualnych zajęć.
Ponad 200 minut kinezyterapii oraz terapii PAJĄK dziennie, to gwarancja największej ilości profesjonalnych zajęć rehabilitacyjnych.

Neuropsycholog
Możliwość skorzystania z terapiii psychologicznej psychologa specjalizującego się w rehabilitacji osób po udarze mózgu.

Rehabilitacja w przytulnym otoczeniu.
Brak szpitalnego charakteru w naszym ośrodku doceniany jest przez pacjentów z całego świata, dzięki czemu czują się komfortowo, a rehabilitacja przebiega dużo sprawniej.